Opleiding "Voice Dialogue"

Via de methodiek van "Voice Dialogue" kan men inzicht verwerven in verschillende deelaspecten van een persoonlijkheid. Door aandacht te besteden aan duale deelaspecten kunnen mensen tot een innerlijk evenwicht komen. Er ontstaat terug ruimte en beweging. Van hieruit kan men een volwassen verantwoordelijkheid opnemen en bewuste keuzes maken. Voor meer informatie over Voice Dialogue kunt u terecht op volgende website: www.voicedialogue.be

.

Terug naar Opleiding