Leidinggeven, coachen, motiveren, delegeren,...

Een opleiding op maat voor leidinggevenden. enkele thema's: mijn plaats in het organigram, gezonde grenzen van begeleiding en opvang van personeel, gezond omgaan met werkdruk, (her)-ontdekken van jouw persoonlijke leiderschapsstijl, de uitdaging van diversiteit, omgaan met sympathie en antipathie,...

Terug naar Opleiding