Psychotherapie

Een crisis in het leven kan een uitnodiging betekenen naar een volgende stap in persoonlijke ontwikkeling, naar transformatie. Als psychotherapeute begeleid ik mensen in hun keuze het leven bewust te beLEVEN i.p.v. passief te ondergaan.

Psychotherapie kan helpen

  • bij de acceptatie van wie jij werkelijk bent
  • om oude patronen los te laten die eigenlijk niet meer bij je passen
  • bij verwerking van pijnlijke gebeurtenissen,
  • in je persoonlijke ontwikkeling,
  • op je zoektocht naar toekomstperspectief, zingevingvragen
  • om je relaties uit te bouwen, te verdiepen
  • vervulling te vinden in je carrière
  • wanneer je de last van een geheim met je meedraagt

Integrale psychologie

Integrale psychologie kijkt naar het totaalbeeld: zowel verleden, heden als toekomstperspectief bepalen wie jij vandaag bent, hoe je vandaag in het leven staat. De therapie wordt dan ook aan jouw persoonlijke vraag en aan wie jij bent aangepast.

Humor

Een vleugje HUMOR: bij het zoeken naar de naam van de website diende zich “opdesofa.be” aan. Dit met een knipoog naar Jung en Freud: grondleggers van het onbewuste in het Westerse denken. Maar ook SYMBOOL voor even op verhaal komen, thuiskomen in jezelf in een veilige en betrouwbare omgeving om daarna met goede moed weer op pad te gaan.

De kracht van dromen, symbolen,…

Zo staan de klaprozen op deze site symbool voor mijn rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden van iedere mens én het vertrouwen dat iedereen zijn of haar bestemming kan bereiken. Een klaproos kan heel lang negeren dat het een klaproos is en zich weven in de veiligheid van de vele groene grassprietjes. Een klaproos is echter maar thuis in zichzelf als het zich opricht in volle glorie om dan tot ontdekking te komen dat het niet alleen is, er zijn nog klaprozen, korenbloemen,… en dan ziet het ook de hemel...

Het symbool van de spiraal: is een oeroud symbool dat je overal terugvindt. Hier staat het symbool voor het spiraalvormig leren: laag per laag, evolutie en involutie, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, een spiraal kun je uitrekken, vervormen...maar wanneer je het loslaat keert het terug naar zijn oorspronkelijke vorm...